steigensjomat.no © 2011                    

 

 

 

Steigen Sjømat AS, Helnessund

i Steigen Kommune

 

 

Steigen Sjømat AS er en videreføring av firmaet Brødrene Aasjord som ble etablert i 1920 med fiske og fangst som hovedvirksomhet. Fra 1924 og årene videre utover ble det bygget produksjonslokaler og lagerlokale, fryseri og filetfabrikk i Helnessund.

Drift av lakseslakteri fra 1990 til 2011 medførte stor aktivitet i bygningsmassen.

 

Dagens drift i Steigen Sjømat AS er konsentrert om produksjon og pakking av fisk fra hele Nord-Salten som landes på 4 forskjellige mottaksstasjoner og fraktes med bil til Helnessund hvor fisken produseres til ferskpakking, salting og tørking.

 

Med en fiskerflåte som består av ca 40 forholdsvis små sjarker, ivaretas kvaliteten på råstoffet. Det fiskes med juksa, line og garn. Fisken sløyes og sorteres ombord hvor den nedkjøles med is i containere.

 

Det tas imot fisk store deler av året med hovedsesonger fra januar til mai og september -desember.

Om vinteren fiskes det hoevsakelig etter sei og torsk, mens høsten gir også gode fangster av hyse, kveite, breiflabb, brosme og lange

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum

 

Lorem ipsum »

Lorem ipsum dolor sit amet, sed a a consectetuer adipiscing elit, do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.